เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ชนเผ่าเชียงราย http://www.hilltribe.org/thai/museum/

เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่บริเวณเชียงราย ซึ่งมีมากมายหลายเผ่า เช่น อ่าข่า เมี่ยน ม้ง ลีซู ซึ่งภายในเว็บไซต์มีข้อมูลเกี่ยวกับชาวเขามากมาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆ ภาษา บทความเกี่ยวกับชาวเขา

เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เชียงใหม่  http://tribalmuseumchiangmai.com/index.php

         

เป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพิพิธภัณฑ์ชาวเขาของจังหวัดเชียงใหม่ ภายในเว็บไซต์มีข้องมูลเกี่ยวกับชาวเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งถือเป็นแหล่งข้อมูลชาวเขาที่สมบูรณ์มากของประเทศไทย และยังมีปริการห้องสมุดค้นหาหนังสือที่เกี่ยวข้องกับชาวเขา

เว็บไซต์ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 43 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  http://www.mhsdc.org/index1.htm

เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลของชาวเขาที่จัดทำขึ้นโดย ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 43 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งภายในเว็บไซต์ประกอบด้วย ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชาวเขา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6 other followers

%d bloggers like this: