การตั้งชื่อลูก

พิธีการตั้งชื่อของเด็กลีซู (ฉาจัวเดื๋อ)


 1. ขั้นตอนในการทำพิธีกรรม การตั้งชื่อให้เด็กแรกเกิด เตรียมเครื่องเซ่นไหว้ เพื่อนำไปทำพิธีที่อาปาโหม่ฮี โดยฆ่าหมูเพื่อเซ่นไหว้อาปาโหม่ฮี เช่น หัวหมู ขาหมู หางหมู หัวใจหมู ตับหมู ม้ามหมู ซี่โครง 1 ซี่ มาต้มให้สุกเป็นเครื่องเซ่นไหว้
 2. จัดวางเครื่องเซ่นไหว้ มาวางบนขันโตกที่ห่อด้วยใบตอง เตรียมวางของบูชา เช่น ธูป น้ำ 2 แก้ว ข้าวสุก 2 ถ้วย นำไปถึงอาปาโหม่ฮีก็เปลี่ยนน้ำ
 3. การสวดอ้อนวอน ผู้ประกอบพิธีจุดธูปบอกอาปาโหม่ฮี โดยการท่องบทสวด เพื่อแจ้งให้อาปาโหม่ฮีทราบ ในขณะนี่มีสมาชิกตัวน้อย ๆ เพิ่มขึ้นมาอีก 1 คน ขอให้อาปาโหมฮี่ช่วยคุ้มครองดวงวิญญาณของเด็กคนนี้ด้วย และขอให้อาปาโหม่ฮีช่วยตั้งชื่อให้ด้วย

การเสี่ยงทายเพื่อให้ได้ชื่อที่เหมาะสม โดยการโยนเหรียญ ให้นึกชื่อไว้ก่อนว่าจะเอาชื่ออะไรบ้าง หลังจากที่ได้เสี่ยงทายชื่อของเด็กแล้ว เมื่อได้ชื่อที่เหมาะสมแล้ว นำเครื่องเซ่นกลับมาที่บ้าน จากนั้นมาทำพิธีเซ่นไหว้แท่นบูชาในบ้าน เพื่อแจ้งให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับให้ได้รับทราบอีกครั้ง โดยการจัดเครื่องเซ่นไหว้ใส่ขันโตก สวดให้บรรพบุรุษได้รับรู้ว่ามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 1 คน จากนั้นใส่เงินออมลงในขันที่ใส่น้ำไว้ เมื่อใส่เงินลงในขันหมดทุกคนแล้ว สวดอวยพรว่าให้เด็กคนนี้โตวันโตคืน พร้อมด้วยมัดด้ายสายสิญจน์ให้กับเด็ก

 

การเรียกชื่อในชีวิตประจำวันนั้นเป็นชื่อภาษาลีซูจะเรียกตามลำดับการเกิด
การเรียกชื่อของผู้ชายลีซู

 1. อาเบ้ผะ
 2. อาเลผะ
 3. อาซาผะ
 4. อาซึ่ผะ
 5. อาหวู่ผะ
 6. อาหลูผะ
 7. อาซือผะ
 8. อาป่าผะ
การเรียกชื่อของผู้หญิงลีซู

 1. อามี่ม๊ะ
 2. อาเลม๊ะ
 3. อาซาม๊ะ
 4. อาซึ่ม๊ะ
 5. หวู่ม๊ะ
 6. อาหลูม๊ะ
 7. อาซือม๊ะ
 8. อาป่าม๊ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6 other followers

%d bloggers like this: