วิถีชีวิต

ชาวม้งมีชีวิตที่เป็นตัวของตวเอง ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับใคร แต่ไม่ได้ใจแคบพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนเสมอ และการดำเนินชีวิตของพวกเขานั้นยังคงผูกพันธ์กับธรรมชารติเช่นเดิม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 4 other followers

%d bloggers like this: