ข้อห้ามตามความเชื่อ

สิ่งต้องห้าม ความเชื่อที่ต้องห้าม
*ผู้หญิงห้ามกินข้าวในหม้อ เพราะเชื่อกันว่าจะทำให้คลอดลูกยาก
*ห้ามข้ามเขียง เพราะเชื่อกันว่าจะทำให้คลอดลูกยาก
*ห้ามข้ามไม้กวาด เพราะเชื่อกันว่าจะทำให้คลอดลูกยาก
*ห้ามทิ้งสากคาครก เพราะเชื่อกันว่าจะทำให้คลอดลูกยาก
*ห้ามซักเสื้อผู้ชายรวมกับผ้าถุงหรือกางเกงของผู้หญิง เพราะชาวกะเหรี่ยงจะให้เกียรติผู้ชายมากถือว่า
ผู้ชายเป็นใหญ่เป็นผู้ที่หาเลี้ยงครอบครัว
*ห้ามพูดเพ้อเจ้อเวลาเข้าป่า เพราะเชื่อกันว่าจะล่าสัตว์ไม่ได้
*ห้ามใช้ไม้กวาดตีลูก เพราะเชื่อกันว่าทำให้เด็กอ่อนเพลียไม่มีแรง และ
ไม่ค่อยฉลาด
*ห้ามเด็กกินหัวไก่ เพราะเชื่อกันว่ากินหัวไก่แล้วจะชอบเถียงพ่อแม่
*ห้ามเด็กกินกึ๋นไก่ เชื่อกันว่าถ้าเด็กกินแล้วจะดื้อเพราะกึ๋นไก่มีความหนาหนูก็
จะหนาเหมือนกึ๋นไก่ พูดอะไรก็ไม่เข้าหูไม่ฟัง
*ห้ามเด็กกินหัวใจไก่ เพราะเชื่อกันว่ากินหัวใจไก่แล้วจะขี้เกียจ
*ห้ามเด็กกินตูดไก่ เพราะเชื่อกันว่ากินตูดไก่แล้วจะทำให้ปากสั่น
*ห้ามเด็กกินขาไก่ เพราะเชื่อกันว่ากินขาไก่แล้วจะชอบเที่ยว

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6 other followers