การประกอบอาชีพ

การทำเครื่องทองคำขาวเพื่อสวมใส่และค้าขาย

ในอดีตม้งนิยมทำเครื่องประดับจากเงิน และทองขาว เนื่องจากสมัยก่อนนั้นม้งไม่่รู้จักทอง มีเรื่องเล่าว่า สมัยก่อนมีม้งผู้ชายคนหนึ่งซึ่งพระเจ้าได้ให้ตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อที่จะไปตีสิ่งของที่บินผ่านมา และพระเจ้าได้บอกว่าเห็นอะไร บินผ่านมาก็ตีให้หมด พอชายคนนี้ตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อที่จะไปตีสิ่งของที่บินผ่านมา แต่พอไปถึงชายหนุ่มม้งเห็นสิ่งของอะไรก็ไม่รู้ บินมาลอยอยู่ตรงหน้า เห็นเป็นสีเหลืองๆ แต่ก็่ไม่ตีปล่อยให้ลอยผ่านไป สักพักหนึ่งก็มีสีขาวบินผ่านมาชายคนนี้ก็ไม่ตีอีก แต่พอเห็นสีดำลอยผ่านมาจึงได้ตัดสินใจตี เมื่อตีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชายหนุ่มม้งก็กลับมารายงานให้กับพระเจ้า พระเจ้าจึงได้พูดว่า เจ้านี่ทองลอยมาก็ไม่ตี เงินลอยมาก็ไม่ตี พอเหล็กลอยมาก็ตี ข้าให้เจ้าไปตีทองและเงินนะ ไม้ได้ให้ไปตีเหล็ก แต่เมื่อเจ้าตีได้แค่เหล็ก เจ้าจงนำเหล็กนี้ไปทำเป็นอาวุธ เพื่อที่จะได้ใช้ไปทำมาหากินนะ หลังจากนั้นมาม้งจึงไม่รู้จักทองกับเงิน แต่ที่ม้งรู้จักใช้ทองและเงิน เนื่องจากชายม้งผู้อาภัพได้ไปค้าขายกับจีน จึงทำให้ม้งเริ่มรู้จักใช้เงินตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ม้งจึงเริ่มรู้จักนำเงินและทองขาวมาทำเป็นเครื่องประดับ ดังนั้นภายหลังหรือยุคหลังๆ ม้งจึงนิยมนำทองขาวมาทำเครื่องประดับ สามารถที่จะทำเป็น ต่างหู กำไลข้อมือ กำไลข้อเท้า เข็มขัด เข็มกลัด ห่วงคอ เป็นต้น

 

 

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6 other followers