ภาษา

ลำดับที่ ภาษาเขียน ความหมาย
1. อู่ดู่ถ่อง มะ สวัสดี ครับ/ค่ะ
2. น้อจ้อซะโด เมี๊ยหล่า คุณสบายดี หรือเปล่า
3. น้ออ่าก๊า แนล้าเถ่ คุณมาจาก ไหน?
4. ง้าเจ่ห่า แนล๊าเอ ผม/ฉัน มาจากเชียงราย
5. น้ออ่าก๊า อี้แวยเอ คุณกำลังจะ ไปไหน?
6. หน่อเอ ชอเมี๊ยอ่าโย้ยคุเท คุณชื่อ อะไร?
7. หง่าเออช อเมี๊ย…อาผ่า…แล้คุเอ ผม/ฉัน ชื่อ…อาผ่า…ครับ/ค่ะ
8. กื่อหล่อ งหื่อมะเต ขอบคุณ ครับ/ค่ะ
9. อิ้จุด้อ เออ ดื่มน้ำ
10. ห่อจ่าจ่า เออ กินข้าว
11. หว่อม๊ะเด ลาก่อนนะ
12. หงาแปชอปา ยาแม๊โล่/หล่า ช่วยฉัน หน่อยได้ไหม?
13. อ๊ะแมย เนี๊ย เท่าไหร่?
14. ยาถ่อง โจ้วก่าหล่าห่าแช้เมี๊ย ยินดีที่ ได้รู้จัก
15. อี่นอง วันนี้
16. มี๊นอง เมื่อวานนี
17. อ๊ะมยาง เมื่อไหร่?
18. อ่าก้า ที่ไหน?
19. อ่าก๊าอี๊ เท ไปไหน?
20. อ่าเจ่มิแน ทำไม?
21. ถี่เจ่หม่า เงอะ ไม่เป็นไร
22. ง้าหนองก่า ยะ/เออ ฉันรักเธอ
23. งาแบ กล้วย
24. มะป่าว มะพร้าว
25. สี่โล้ว ส้ม
26. ติ นยิ ซุ้ม โอว่ หง่า
โกะ สิ แหยะ โวย่ เช้
นับเลข 1-10 (ทำปากให้เหมือนนะจ๊ะ)

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 6 other followers